Bistro Lunter

Bratislava, 2019
Bistro je prístupné z interiéru vstupnej haly, čitateľné je však rovnako cez exteriérové presklenie. Vnútorný priestor definuje kompaktná drevená zástena, ktorá skrýva len nevyhnutné zázemie prevádzky (skladovú chladničku, príručný sklad a malú prípravovňu...). Zakomponované sú v nej rovnako plochy pre produkty. Na osi vstupu sa nachádzajú otvorený šalátový bar a transparentná prípravovňa jedál s obslužným pultom.

Zóna návštevníkov a obsluhy je delená vizuálne iba pomocou zníženej priehľadnej police nad pultom, čím menšiemu retailu neuberá na ploche. Časť obalená v nerezi vyjadruje čistotu procesu prípravy gastronomických produktov. Koncept otvorenosti vyjadruje rovnako aj stropná vrstva bez podhľadu.
Použité materiály podporujú ideu firmy Lunter založenú na uveriteľnosti a pravdivosti. Dlhá drevená stena je komponovaná z hralonov z dubového masívu, do ktorých je vyfrézovaná kanelúra. Tá dodáva interiéru špecifický detail, plasticitu a haptický zážitok.

Rovnaký detail je použitý aj na ostatnom zariadení. Výdajný pult je navyše doplnený zeleným morením, ktoré identifikuje prevádzku a jej nový branding. Pri vstupe je osadená zelená stena z jedlých byliniek, ktoré môže návštevník použiť do zakúpeného jedla. Liata betónová podlaha a priznaný strop s technológiami predstavujú základné horizontálne vrstvy, medzi ktorými sa odohráva príbeh bistra.
Autori:
Katarína Bergerová, Martin Hudec
& Maroš Fečík, Filip Kandravý (plusminusarchitects)

Klient:
Lunter s.r.o.

Foto:
Maroš Fečík

Status:
Realizácia
Autori:
Katarína Bergerová,
Martin Hudec
& Maroš Fečík, Filip Kandravý (plusminusarchitects)

Klient:
Lunter s.r.o.

Foto:
Maroš Fečík

Status:
Realizácia
THUMB_12_lunter_07
Axo
12_lunter_07
12_lunter_06
12_lunter_05
12_lunter_04
12_lunter_03
Lunter_Podorys
12_lunter_02
12_lunter_01

Atom Studio 2024

Sociálne siete:

Instagram

Fakturačné údaje:

ATOMstudio s.r.o.
Belehradská 71/7 831 04
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
REG: 50840126
VAT ID: SK2120500195