Nájomné bytové domy

Nájomné bytové domy

Košice, 2021
Východiskovým modelom je typický meštiansky dom s pozdĺžnym dvorom a krídlom na hĺbku pozemku, ktorý drží uličnú čiaru strojnou fasádou. Postupná fragmentácia vybraného archetypu, tvar parcely a hygienické požiadavky vytvárajú súbor troch objektov, tvoriacich jednak doplnenie ulice, vytvorenie spoločného dvora ako aj typickú figúru dom + krídlo zo strany chodca.

Mierka objektov reaguje na existujúce susedné objekty na južnej a severnej strane, ako aj na druhej strane Jesenského ulice. Pozemok je v línii ulice ohraničený plným plotom s perforáciami pre vjazd, alebo vstup.
Trojica bytových domov má rovnakú dispozičnú aj konštrukčnú schému, čo prezentuje jednak uniformitu jednotlivých vchodov a zároveň variabilnosť bytového mixu. Domy sa skladajú z prevádzkového dvoj-traktu, kde na svetlejšie strany sú orientované byty a do vnútra dvora spoločné komunikácie, ktoré v parteri expandujú smerom do komunitného priestoru.

Umiestenie objektov rešpektuje veľkú časť existujúcej vzrastlej vegetácie v území. Zachovaním týchto stromov a doplnením nových na perimeter pozemku je vytvorená súvislá výsadba, ktorá má charakter malého, intímneho parku pre obyvateľov, ktorý je viditeľný aj z uličného pohľadu. Vnútorný dvor / nádvorie, definovaný pergolou má naopak charakter komunitného priestoru, ktorý je multifunkčný a variabilný (destké ihrisko, grilovanie, cvičenie..).
Autori:
Katarína Bergerová, Martin Hudec

Klient:
Mesto Košice

Status:
Súťaž
Autori:
Katarína Bergerová,
Martin Hudec

Klient:
Mesto Košice

Status:
Súťaž
AXO_final
VIZ_01_D
SIT_2np_typicke_300_ucs
VIZ_02
Model
SITUACIA_500
Model
Model
VIZ_04
SIT_1np_300_ucs
SITUACIA_1000

Atom Studio 2024

Sociálne siete:

Instagram

Fakturačné údaje:

ATOMstudio s.r.o.
Belehradská 71/7 831 04
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
REG: 50840126
VAT ID: SK2120500195