City hotel

Košice, 2023
Urbanistická koncepcia pracuje s doplnením zástavby masívnych “bloko-domov” lemujúcich Južnú triedu a Námestie osloboditeľov vo forme jasne zadefinovaného uzatvoreného mestského bloku. Usporiadanie “bloko-domov” vytvára jasnú uličnú čiaru a ohraničuje tak voľnejšiu sídliskovú zástavbu. Zároveň ponecháva pešiu priepustnosť územím.

Komunikačné jadrá(schodiská a výťahy) členia dom na 6 samostatných sekcií. Všetky sú prístupné vstupnými halami z verejného priestoru, vnútorného dvora a garážových podlaží.
Dispozície bytového domu ponúkajú utilitárne a funkčné riešenie apartmánového mestského bývania s dôrazom na požadovaný mix bytov a ich plošné výmery. Priestory uprostred dispozície sú tvorené komunikačnými a obslužnými priestormi(kúpeľne, kuchyne, šatníky).

Obytné miestnosti sú radené okolo fasády a majú vždy rovnaké “francúzske” okno (2,3x2,3m) s dvomi otváravými krídlami a vonkajším zábradlím. Každý apartmán má loggiu alebo balkón, prípadne predzáhradku.
Autori:
Katarína Bergerová, Martin Hudec
& Maroš Fečík, Filip Kandravý (plusminusarchitects)

Klient:
CRESCO

Status:
Vyzvaná súťaž
Autori:
Katarína Bergerová,
Martin Hudec
& Maroš Fečík, Filip Kandravý (plusminusarchitects)

Klient:
CRESCO

Status:
Vyzvaná súťaž
THUMB_29_kosice_cresco
05_29_kosice_cresco
04_29_kosice_cresco
03_29_kosice_cresco
02_29_kosice_cresco
01_29_kosice_cresco
FASADA
POHLADY_VYCHOD
POHLADY_ZAPAD

Atom Studio 2024

Sociálne siete:

Instagram

Fakturačné údaje:

ATOMstudio s.r.o.
Belehradská 71/7 831 04
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
REG: 50840126
VAT ID: SK2120500195