Obytná zóna Hviezdoslavova

Obytná zóna Hviezdoslavova

Obytná zóna Hviezdoslavova

Nitra, 2017
Nosným prvkom pri tvorbe konceptu pre riešené územie bolo vytvorenie troch heterogénnych zón bývania s požadovanou užívateľskou kvalitou. Jednotlivé zóny predstavujú a ponúkajú rozdielne atmosféry pre obyvateľov, rôzne formy verejných priestorov, ako aj začlenenie obytných domov do existujúceho terénu. Faktory ovplyvňujúe formovanie hmotovo-priestorovej štruktúry obytného prostredia boli Hviezdoslavova trieda, na ktorú sú orientované lineárne mestské fasády.
Tie boli doplnené o občiansku vybavenosť a prevýšenie terénneho podkladu. Hmoty orientované do mestskej triedy Hviezdoslavova sú zároveň istou formou nárazového priestoru, ktorý izoluje navrhovanú, primárne južne orientovanú štruktúru. Tá sa postupne rozpadá smerom na sever, do objektov bodového charakteru s väčšími plochami zelene vo verejných priestoroch.
Autori:
Katarína Bergerová, Martin Hudec
& Patrícia Botková, Marián Stanislav (MAPA)

Klient:
H&G Invest s.r.o.

Status:
Súťaž
Autori:
Katarína Bergerová,
Martin Hudec
& Patrícia Botková, Marián Stanislav (MAPA)

Klient:
H&G Invest s.r.o.

Status:
Súťaž
01od cesty
E:WorkJA2017_01_Nitra_Hviezdoslavovmodel sceny _na schemy Mo
02 scena13
schemka verejnych priestorov
schwarzplan
situacia
situácia_1000

Atom Studio 2024

Sociálne siete:

Instagram

Fakturačné údaje:

ATOMstudio s.r.o.
Belehradská 71/7 831 04
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
REG: 50840126
VAT ID: SK2120500195