Kino Palace

Nitra, 2019
Súčasná architektonická hodnota kina spočíva najmä v mene autora (F. Weinwurm) a v jeho pôvodnom návrhu. Rekonštrukciou stratené výrazové prvky, ktoré boli pre Weinwurma typické sme sa rozhodli prinavrátiť a tie existujúce zachovať a zvýrazniť.

Vnútorný priestor ponechávame prevádzkovo a programovo rovnako čitateľný ako v originálnom vyznení stavby. Jediným zásahom do vnútornej organizácie je multifunkčná vstavba, ktorá stojí v juxtapozícii voči existujúcej konštrukcii a samotnému priestoru. S jej implementáciou je možné plnohodnotne využívať priestory sály, kaviarne aj poschodia podľa súčasných požiadaviek a trendov pre malé kultúrne centrum.

Renesancia formy a priestorovej schémy podľa pôvodných plánov od architekta F. Weinwurma je základným princípom návrhu obnovy Kina Palace, ku ktorej sme dospeli po analyzovaný existujúceho stavu a originálnej dokumentácie ako aj ostatných projektov samotného autora.

Návrh má dve roviny – exteriérovú a interiérovú, ktoré sme mali ambíciu prepojiť aj so súčasnými požiadavkami a lokalitným programom.

Autori:
Katarína Bergerová, Martin Hudec
& Patrícia Botková, Marián Stanislav (MAPA)

Klient:
Mesto Nitra

Status:
Súťaž
Autori:
Katarína Bergerová,
Martin Hudec
& Patrícia Botková,
Mariám Stanislav (MAPA)

Klient:
Mesto Nitra

Status:
Súťaž
viz01
viz03
schemka1
schemka2
schemka3
schemka4
viz02
A zakres foto variantA_OREZ
pôdorys_2np
pohlad
/Users/patricia/Documents/kinoPalace_Nitra/190825.dwg

Atom Studio 2024

Sociálne siete:

Instagram

Fakturačné údaje:

ATOMstudio s.r.o.
Belehradská 71/7 831 04
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
REG: 50840126
VAT ID: SK2120500195