Knižnica

Košice, 2022
Cieľom rekonštrukcie je otvorenie historicky aj architektonicky hodnotných častí palácaverejnosti, respektíve návštevníkom knižnice. Ambíciou je otvorenosť a prístupnosť objektupomocou čitateľnej prevádzky ako aj jemnej expanzii cez fasádu do pešej zóny. Ústrednýmmotívom obnovy je spomalenie a udržania návštevníka ponorením sa do knižného sveta,pomocou vytvorenia protipólu kupoly. Kupola ako fundamentálny prvok sály je zopakovanáreverzne v podlahe a modeluje pobytový, multifunkčný priesto
Funkčno-prevádzkové usporiadanie aktuálneho stavu uvažuje s veľkou časťou uzavretých priestorov pre skladovú a archivársku funkciu. Verejnosti prístupné priestory sú v podstatelen hlavná sála na vstupnom podlaží, piano nobile na poschodí a časť severného krídla. Vnávrhu je zámer otvorenia takmer celého vstupného podlažia verejnosti, ako aj celú plochuseverného a východného krídla. Aktiváciou strechy a parku na západnej strane vzniká škálaverejných a poloverejných priestorov pre rôzne programové využitie.
Autori:
Katarína Bergerová, Martin Hudec
Barbora Gunišová, Tea Mersuli

Klient:
mesto Košice

Status:
Súťaž (2. miesto)


BOULLE
220614_kolaz mood
04C
220612_axo_rez
07
220614_axo celkova
220612_axo prevadzka
01
podorys
podorys2
podorys3
pohlady
05
pohlady2
02
pohlady3
03
pohlady4

Atom Studio 2024

Sociálne siete:

Instagram

Fakturačné údaje:

ATOMstudio s.r.o.
Belehradská 71/7 831 04
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
REG: 50840126
VAT ID: SK2120500195