Modernizácia Turčianskej knižnice

Martin, 2023
Oddelenie náučnej literatúry je v súčasnosti umiestnené na podlaží s dvoma veľkými miestnosťami, ktoré sú spojené vstupnou chodbou so zázemím. Tento priestor má tranzitný charakter a rozdeľuje oddelenie na dve časti, v ktorých sa miešajú zóny oddychu, študovne a knižničného fondu. Existujúca podlaha je po rekonštrukcii vizuálne nesúrodá a akusticky nie ideálna.

Zjednocujúcim prvkom priestoru oddelenia náučnej literatúry je lineárny element multifunkčnej knižnice. Prepája všetky priestory a implementuje do seba funkcie ako sedenie, šatňa, knižničný fond, dvere, sklad... Modrá preglejka je vizuálnym atraktorom a hlavným nosným prvkom. Knižnica zároveň oddeľuje hlavné dve zóny - študíjnú a výpožičnú. Základným momentom modernizácie je umiestnenie vstupu priamo oproti schodisku.

Oddelenie náučnej literatúry je v súčasnosti umiestnené na podlaží s dvoma veľkými miestnosťami, ktoré sú spojené vstupnou chodbou so zázemím. Tento priestor má tranzitný charakter a rozdeľuje oddelenie na dve časti, v ktorých sa miešajú zóny oddychu, študovne a knižničného fondu. Existujúca podlaha je po rekonštrukcii vizuálne nesúrodá a akusticky nie ideálna.

Zjednocujúcim prvkom priestoru oddelenia náučnej literatúry je lineárny element multifunkčnej knižnice. Prepája všetky priestory a implementuje do seba funkcie ako sedenie, šatňa, knižničný fond, dvere, sklad... Modrá preglejka je vizuálnym atraktorom a hlavným nosným prvkom. Knižnica zároveň oddeľuje hlavné dve zóny - študíjnú a výpožičnú. Základným momentom modernizácie je umiestnenie vstupu priamo oproti schodisku.

Vstup nadväzuje na zónu prvého kontaktu s info-pultom (a knižným výťahom) a následne na zónu spoločného štúdia. V severnej časti sa naprieč celým priestorom nachádza zóna pre knižničný fond, ktorá je vizuálne oddelená od južnej časti lineárnym elementom. V ľavej časti sa na juhu nachádza zóna samostatných pracovných miest a zóna oddychu.

Navrhované vizuálne zjednotenie prináša okrem lineárneho elementu preglejkovej knižnice aj zjednotenie severnej časti podlahy v zóne pre knižničný fond. Navrhovaný sektor by tvorila podlaha buď z veľkoformátového koberca alebo linolea. Tento typ podlahy by okrem vizuálnej identity tvoril aj zlepšenie akustického pohodlia návštevníkov knižnice.


Vstup nadväzuje na zónu prvého kontaktu s info-pultom (a knižným výťahom) a následne na zónu spoločného štúdia. V severnej časti sa naprieč celým priestorom nachádza zóna pre knižničný fond, ktorá je vizuálne oddelená od južnej časti lineárnym elementom. V ľavej časti sa na juhu nachádza zóna samostatných pracovných miest a zóna oddychu.

Navrhované vizuálne zjednotenie prináša okrem lineárneho elementu preglejkovej knižnice aj zjednotenie severnej časti podlahy v zóne pre knižničný fond. Navrhovaný sektor by tvorila podlaha buď z veľkoformátového koberca alebo linolea. Tento typ podlahy by okrem vizuálnej identity tvoril aj zlepšenie akustického pohodlia návštevníkov knižnice.


Autori:
Katarína Bergerová, Martin Hudec

Klient:
Turčianska knižnica v Martine

Status:
Súťaž (2. miesto)

Autori:
Katarína Bergerová,
Martin Hudec

Klient:
Turčianska knižnica v Martine

Status:
súťaž (2. miesto)

Autori:
Katarína Bergerová, Martin Hudec

Klient:
Turčianska knižnica v Martine

Status:
súťaž (2. miesto)

axonometria
viz 01
podorys_1_75
viz 03
viz 04
viz 05
viz 06
viz 07
viz 08
schema_01
schema_02
schema_03
schema_04

Atom Studio 2024

Sociálne siete:

Instagram

Fakturačné údaje:

ATOMstudio s.r.o.
Belehradská 71/7 831 04
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
REG: 50840126
VAT ID: SK2120500195