Dostavba kúpaliska Sihoť

Nitra, 2016
Analýzou okolia areálu letného kúpaliska vzniklo urbanistické riešenie, ktoré sa snaží podporiť rozvoj rekreačno-voľnočasovej zóny pri rieke Nitra. Základom riešenia je vytvorenie obdĺžnikovej ochodze okolo exteriérových bazénov.

Navrhovaná ochodza funkčne a prevádzkovo rozdeľuje priestory na parcele. Vizuálne vymedzila priestor areálu kúpaliska, športových plôch a penziónu. Funkčne poskytla priestor pre menšie zázemia areálu a delí čistú prevádzku okolo exterierových bazénov a trávnatú pobytovú plochu.

Vytvorila tiež hranicu na západnej strane parcely, kde pôvodný plot kúpaliska ustúpil a vytvoril sa nový verejný priestor so športoviskami a bufetmi.
Tento priestor pri rieke vnímame ako priestor s najväčšou možnosťou ďalšieho rozvoja areálu, ktorý sa môže stať v budúcnosti areálom celomestského významu. Objekt krytého kúpaliska je osadený v severnej časti riešeného územia, kde ochodzu ukončuje pobytovými schodmi, nástupom k bazénom a bufetu.

Celková forma objektu je navrhnutá tak, aby bol objem stavby čo najmenší. Celá kompozícia objektu je lineárna s vystupujúcimi hmotami, ktoré jasne vymedzujú priestor nad vnútornými bazénmi. Nový vstup do objektu navrhujeme na východnú stranu parcely, kde počítame s  vybudovaním nástupného ‘námestia' so zeleňou a oddychovými plochami.

Autori:
Katarína Bergerová, Martin Hudec
& Patrícia Botková, Marián Stanislav (MAPA)
& Andrej Šabo, Samuel Zeman (NOIZ)

Klient:
Mesto Nitra

Status:
Súťaž (1. miesto)

 

Autori:
Katarína Bergerová,
Martin Hudec
& Patrícia Botková,
Marián Stanislav (MAPA)
& Andrej Šabo, Samuel Zeman (NOIZ)

Klient:
Mesto Nitra

Status:
Súťaž (1. miesto)

 

axonometria
scena 03 doplnenie
situacia
scena 04 doplnenie
Podorys 1NP
vizual 01
vizual 02
axonometria konstrukcia
Podorys 2NP
Podorys 3NP
Rez 01

Atom Studio 2024

Sociálne siete:

Instagram

Fakturačné údaje:

ATOMstudio s.r.o.
Belehradská 71/7 831 04
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
REG: 50840126
VAT ID: SK2120500195