Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum

Leopoldov, 2017

Na základe analýzy súčasného stavu objektu a programovej schémy, ktorá vychádzala z požiadaviek mesta Leopoldov, sme sa rozhodli pre dvojicu nasledujúcich krokov.

Prvým je vyčistenie vnútorných konštrukcii v juho-západnej časti objektu. Tu sme videli najväčšie priestorové rezervy. Objem vstupnej haly sme rozdelili na troj-trakt (technický – reprezentačný – voľnočasový), kde stredný priestor vertikálne spája obidve podlažia a vytvára reprezentatívny foyer objektu.

Druhým krokom bolo zrekonštruovanie kinosály na multifunkčný kultúrny priestor. Pre čo najväčšiu variabilitu priestoru je navrhnutá podlaha v jednej rovine, spolu so vstupnými priestormi.

Funkčne a prevádzkovo plnohodnotné využitie centrálneho priestoru, je dosiahnuté adíciou dvoch blokov – bočných lodí. Pravé krídlo rozširuje možnosti využitia sály, vytvorením priestoru pre catering a jeho zázemie. Ľavé krídlo rieši priestorové nedostatky existujúceho objektu a slúži ako prepojenie interiéru a exteriéru.

Perforácie obvodovej steny umožňujú prístup na navrhnutú terasu a optické prepojenie vnútorných priestorov s pozemkom. Adícia je vizuálne odlíšená od pôvodnej budovy ako materiálom, tak aj osadením na existujúci terén.
Autori:
Katarína Bergerová, Martin Hudec
& Patrícia Botková, Marián Stanislav (MAPA)

Klient:
Mesto Leopoldov

Status:
Súťaž (2. miesto)
Autori:
Katarína Bergerová,
Martin Hudec
& Patrícia Botková,
Marián Stanislav (MAPA)

Klient:
Mesto Leopoldov

Status:
Súťaž (2. miesto)
0002
schemka podorys 01
hlavna viz 001
schemka podorys interier 02
schemka rozlozena
0003
1NP
2 NP
3 NP
pohlad 02
rez 01
situacia

Atom Studio 2024

Sociálne siete:

Instagram

Fakturačné údaje:

ATOMstudio s.r.o.
Belehradská 71/7 831 04
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
REG: 50840126
VAT ID: SK2120500195