Mestská plaváreň

Mestská plaváreň

Dubnica nad Váhom, 2021

Cieľom návrhu je vytvorenie architektúry, ktorá sa svojou mierkou snaží priblížiť okolitým objektom s funkciou bývania na juhovýchode a zároveň konkurovať halovým stavbám v severnej časti zóny. Ako orientačný bod pre plaváreň je v návrhu ponechaný komín bývalej práčovne. Rovnaký „monument“ sa nachádza na opačnej strane komunikácie, čím vytvárajú pomyselnú vstupnú bránu.

Medzi základné východiská navrhovaného objektu patrí utilitárna prevádzka, jednoduché hmotové prevedenie a čitateľný priestorovo-funkčný diagram. Ten sa skladá zo štyroch na seba nadväzujúcich zón. Vstupný trakt – bazénová hala – doplnkové bazény – exteriérové kúpalisko. Jednotlivé trakty ponúkajú rôzne charaktery, ktoré odpovedajú  priestorovým požiadavkám a reagujú na svoje okolie.

V prednej časti sa nachádza recepcia s malým bufetom ukončená priehľadom na bazénovú halu; ďalej zázemie a šatne. Drobná vybavenosť bufetu/kaviarne môže slúžiť ako oddychový priestor pred a po kúpaní s možnosťou sledovania aktivít. Niveleta je osadená na existujúci terén, čo zabezpečuje bezbariérovú prevádzku v celom objekte.

Ústredná bazénová hala predstavuje ťažiskový priestor, ktorý slúži na rekreačné aj závodné plávanie. Presvetlenie traktu je orientované na východ a západ, čím sa vnútorné plochy neprehrievajú a zároveň ponúkajú výhľady na okolie. Primárna funkcia je podporená  výškou stropu a konštrukciou, ktorá umožňuje strešné presvetlenie.

V treťom trakte sa nachádza detský bazén s drobnými atrakciami. Je doplnený o výukový bazén, pre začínajúcich plavcov,  ktorý je vhodným doplnením tejto prevádzkovej schémy a ideálne fungovanie plavárne. Výhľad a presvetlenie je orientované južným smerom na plánované letné kúpalisko, čím vzniká budúce prepojenie týchto funkcii.

Autori:
Katarína Bergerová, Martin Hudec

Klient:
Mesto Dubnica nad Váhom

Status:
Súťaž (4. miesto)
Autori:
Katarína Bergerová,
Martin Hudec

Klient:
Mesto Dubnica nad Váhom

Status:
Súťaž (4. miesto)
01
SCHEMY_axo_02
012
1NP
013
014
015
SCHEMY_vyvoj_01
01_sit_500
SCHEMY_axo_01
rez
SCHEMY_axo_03_B

Atom Studio 2024

Sociálne siete:

Instagram

Fakturačné údaje:

ATOMstudio s.r.o.
Belehradská 71/7 831 04
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
REG: 50840126
VAT ID: SK2120500195