Obnova Jířiho náměstí

Poděbrady, 2015

Námestie- Po príchode na námestie sme ako najväčší problém vnímali jeho roztrieštenosť. Cesty, ktoré prechádzajú námestím ho rozdeľujú na niekoľko častí ako vizuálne tak aj funkčne. Socha a morový stĺp sa dostávajú do tesného, miestami až absurdného postavenia vzhľadom k ceste a námestiu.

Parkovisko a promenáda - Parkovisko berieme ako funkčnú súčasť mestského jadra. Problematické sa nám zdali prepojenia: námestia a parkovisko, parkovisko a promenáda, ale aj celkové prepojenie Lázeňského parku a promenády. Peší prístup z námestia sa mieša s výjazdom áut z parkoviska. Promenáda je spojená s parkoviskom strmými schodmi, ktoré zhoršujú tento prechod a obmedzuje hendikepovaných, matky s kočíkmi, starých ľudí a cyklistov. 

Divadelná ulica - Berieme ju ako príjemné miesto, ktoré prepája námestie a Lázeňský park. Ulica má krásny priehľad, kde je vidno sochu Jířiho z Poděbrad. Trochu nevyužitá sa nám zdala severná časť ulice pri križovatke. Rozpačito pôsobia povrchy ulice.

V našom návrhu sme zjednotili námestie tým, čo ho momentálne najviac rozbíja a to cestou. Navrhli sme atypický kruhový objazd, ktorý sceľuje celé námestie. V strede vzniká ostrov, otvorená plocha, ktorá zachováva historický tvar námestia. Socha a morový stĺp sa nachádzajú na ostrove. Dostali dostatočný priestor zo všetkých strán a zachovala sa kompozičná os námestia. Do stredu osi sme umiestnili vodný prvok - fontánu. Tvar námestia podporuje stromoradie, medzi ktorým sa nachádzajú ďalšie prvky mobiliáru.

Parkovisko sme preorganizovali, oddelili sme vjazd a výjazd áut a vstup peších. Kvôli vjazdu sme museli zväčšiť terajší vjazd, ktorým sme vytvorili bránu ktorá uzatvára námestie. Pôvodný portál sme sprístupnili len peším. Vytvorili sme novú plnohodnotnú komunikáciu, ktorá podporuje plynulý prechod mestom. Budovu verejných WC sme zmenšili a zefektívnili. Za ňou sme ponechali zapustené koše separovaného odpadu.

Na ulici navrhujeme upraviť dlažbu, aby vizuálne a koncepčne prepojila Lázeňský park a námestie. V severnej časti ulice sme medzi stromy umiestnili detské ihrisko a "búdky" rýchleho občerstvenia sme vymenili za jeden kompaktný objekt s terasou.

Autori:
Katarína Bergerová, Martin Hudec
& Patrícia Batková, Marián Stanislav (MAPA)

Klient:
Mesto Poděbrady

Status:
Súťaž (odmena)

 

Autori:
Katarína Bergerová,
Martin Hudec
& Patrícia Batková, Marián Stanislav (MAPA)

Klient:
Mesto Poděbrady

Status:
Súťaž (odmena)

 

DSC_0654
Untitled-5
151108 axonometria Model (1)
Untitled-6
schema 01
schema 02
schema 03

Atom Studio 2024

Sociálne siete:

Instagram

Fakturačné údaje:

ATOMstudio s.r.o.
Belehradská 71/7 831 04
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
REG: 50840126
VAT ID: SK2120500195