Prístavba a dostavba základnej školy

Devínska Nová Ves, 2023

Požiadavka na dostavbu a nadstavbu vznikla z dôvodu kapacitného nedostatku a nárastu žiakov v mestskej časti. Cieľom bolo vytvoriť priestor pre 8 tried s adekvátnym zázemím. Po analyzovaní interiérových a exteriérových dispozično-prevádzkových väzieb a statických podkladov bol návrh tried rozložený do formy nadstavby a prístavby.

Prístavba dopĺňa západné krídlo a zároveň čiastočne uzatvára priestor nádvoria, čím sa stáva náznakovo centrálnejšie ale so zachovaním pôvodného konceptu priehľadov. Komplex školy dostáva ďalší pavilón, ktorým formálne uzatvára kompaktný tvar tejto štruktúry. Forma dostavby je hmotovo odsadená od existujúceho objektu a spojená len nevyhnutnou prepojovacou chodbou, čím je čitateľná pôvodná figúra.

Vizuálne a materiálovo je plocha dostavby a nadstavby odlíšená od pôvodných bielych, omietkových fasád pomocou trapézového fasádneho plechu. Šedá farba plechu a jeho štruktúra vytvárajú jemný kontrast, ktorý je jasne čitateľný po vizuálnej aj kompozičnej stránke.
Doplnené štruktúry majú materiálový základ postavený na drevených konštrukciách.

Nadstavba na základe prenosu statickej schému reaguje na existujúcu skeletovú železobetónovú konštrukciu, drevenou rámovou konštrukciou. Objekt dostavby je komponovaný z CLT panelov na obvodových stenách a dreveným trámovým stropom. V miestnostiach učební sú v tejto časti všetky steny CLT panelov pohľadové.

Autori:
Katarína Bergerová, Martin Hudec

Spolupráca:
Daniel Kubiš

Klient:
M.č. Devínska Nová ves

Foto:
Matej Hákar

Status:
Realizácia
Autori:
Katarína Bergerová,
Martin Hudec


Spolupráca:
Daniel Kubiš

Klient:
M.č. Devínska Nová ves

Foto:
Matej Hákar

Status:
Realizácia
DNV_AXO1
23_dnv_pristavba_skoly_small_thumb_1000x1500_04
Pôdorys_1np
23_dnv_pristavba_skoly_small_thumb_1000x1500_02
23_dnv_pristavba_skoly_small_thumb_1000x1500_05
23_dnv_pristavba_skoly_small_thumb_1000x1500_03
Pôdorys_4np
DNV_AXO2
Pôdorys_typicke_np
elementary-school-DNV_matej-hakar©_M2A7396
SIT_new
elementary-school-DNV_matej-hakar©_M2A7232
elementary-school-DNV_matej-hakar©_M2A7353
Situacia

Atom Studio 2024

Sociálne siete:

Instagram

Fakturačné údaje:

ATOMstudio s.r.o.
Belehradská 71/7 831 04
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
REG: 50840126
VAT ID: SK2120500195